Ποιότητα

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

Η ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε. εφαρμόζει λεπτομερώς τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας IFS, BRC και ISO 22000. Η καλή εφαρμογή και τήρηση των συστημάτων ποιότητας πιστοποιήθηκαν από τον αρμόδιο γερμανικό φορέα πιστοποίησης TUV.

Σύμφωνα με τα παραπάνω συστήματα ποιότητας γίνονται συνεχείς έλεγχοι των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται, των ενδιάμεσων και των τελικών προϊόντων, καθώς και όλων των παραγωγικών διαδικασιών. Έτσι εξασφαλίζεται η υψηλή και σταθερή ποιότητα στα παραγόμενα προϊόντα.

Κατά την εφαρμογή των παραπάνω συστημάτων ποιοτικού ελέγχου έχουν γίνει κατάλληλες παρεμβάσεις στους χώρους παραγωγής και διεξάγονται συνεχείς μικροβιολογικοί έλεγχοι και χημικές αναλύσεις στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου. Έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε πως προσφέρουμε σε εσάς και τους αγαπημένους σας προϊόντα ασφαλή, και προπάντων υγιεινά.

 

Espa Banner
Espa Banner