Χρόνια Πολλά με πολλά γλυκά χαμόγελα απ' όλα τα παιδιά του κόσμου - ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε.

no alt

Η Φαίδων στηρίζει Το Χαμόγελο του Παιδιού προσφέροντας τα Χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα σε 300 οικογένειες που υποστηρίζοτναι από τον οργανισμό.