ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

18/10/2019

Ανακοινώνεται από την εταιρία Φ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ – Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ διακριτικός τίτλος ‘’ΦΑΙΔΩΝ ΑΕ’’  ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Mετόχων της 9ης  Σεπτεμβρίου 2019 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού κατά το ποσό των 400.560,00 Ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως του αριθμού των μετοχών κατά 13.352 μετοχές. Έτσι, ύστερα από τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 3.479.220,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 115.974 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία.Untitled-1_2

Ενεργή δραστηριοποίηση της «ΦΑΙΔΩΝ» σε εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

14/2/2018

Η «Φαίδων», τηρώντας τη στρατηγική ενεργού δράσης της, για άλλη μια φορά δείχνει έντονη στροφή στις εξαγωγές και στην επέκταση των προσοδοφόρων...

Η 'ΦΑΙΔΩΝ' ΣΤΙΣ 'STRONGEST COMPANIES IN GREECE' ΤΗΣ ICAP

20/12/2010

Με ιδιαίτερη χαρα σας ανακοινώνουμε ότι η εταιρία μας έχει αξιολογηθεί από την ICAP με υψηλό Credit Rating και συνεπώς έχει ενταχθεί στις 'STRONGEST...

Ποιοτικός έλεγχος - Συστήματα διάσφαλισης ποιότητας


Η "ΦΑΙΔΩΝ" εφαρμόζει λεπτομερώς τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας IFS, BRC, ISO 22000 και ISO 9001:2000. Η καλή εφαρμογή και τήρηση των συστημάτων ποιότητας πιστοποιήθηκαν από τον αρμόδιο γερμανικό φορέα πιστοποίησης TUV.

iso certified company
tuv certt en iso 9001
Copyright 2017 © Fedon.gr | Κατασκευή Ιστοσελίδων - Istopolis